אנרגיה ירוקה

משרד התשתיות הלאומיות, אישר לחברת נובל אנרג’י לפתח מאגר הגז הטבעי "נועה צפון"

ההחלטה התקבלה בעקבות המחסור הצפוי בגז טבעי בישראל מאמצע שנת 2012 ◄ עפ"י הנתונים שהוצגו לד"ר גרדוש, הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, הוא קיבל את הערכת חברת נובל אנרג’י Noble Energy), כי קיימת סבירות נמוכה למעבר כמויות משמעותיות של גז טבעי לשדה, מחלקים אחרים של המאגר המשתרעים מדרום ודרום-מערב לו.
משרד התשתיות הלאומיות, אישר לחברת נובל אנרג’י לפתח מאגר הגז הטבעי
משרד התשתיות הלאומיות, אישר לחברת נובל אנרג’י לפתח מאגר הגז הטבעי "נועה צפון"

בעקבות המחסור הצפוי בגז טבעי לקראת סוף שנת 2012, בין אזילת הגז הטבעי ממאגר "ים תטיס" לסיום פיתוח מאגר "תמר", התקבלה במשרד התשתיות הלאומיות, ההחלטה ע"י ד"ר מיכאל גרדוש הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, לאשר אמש (א’) לחברת נובל אנרג’י (Noble Energy), להתחיל בפיתוח שדה הגז הטבעי "נועה צפון", הנמצא בשטח חזקת "נועה" ובו ממוקם קידוח "נועה-1".

ד"ר גרדוש הממונה על ענייני הנפט במשרד, שרק נכנס לפני כעשרה ימים לתפקידו, לקח החלטה חשובה ומשמעותית והורה גם לחברת נובל אנרג’י להעביר את תוכניות הקדיחה והפיתוח זאת עד לתאריך; 15.7.2011.

כידוע, על פי ’חוק הנפט’ על בעל החזקה בין היתר לפתח את שטח החזקה ולהפיק ממנו נפט בשקידה ראויה.

על פי הנתונים שהוצגו לד"ר גרדוש, הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, הוא קיבל את הערכת חברת נובל אנרג’י, כי קיימת סבירות נמוכה למעבר כמויות משמעותיות של גז טבעי לשדה, מחלקים אחרים של המאגר המשתרעים מדרום ודרום-מערב לו.

הממונה ד"ר מיכאל גרדוש, הורה לנובל אנרג’י, להגביל את כמות הגז הכוללת שתופק, לזו הנמצאת במאגר "נועה צפון", העומדת על פי הערכת החברה על 1.2 BCM.

כזכור, לפני כשנה, הורה הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, לחברות להיערך לפיתוח ’קידוח נועה’ על מנת להבטיח לצרכנים בישראל, אספקה סדירה של גז טבעי לפני סיום פיתוח מאגר "תמר".