Featured

ירוק נעים סביבה | אקולוגיה

המשרד להגנת הסביבה: 79% מפרטי הלכלוך במרחב הציבורי – פלסטיק

79% מפרטי הלכלוך במרחב הציבורי בישראל הם פלסטיק, בעיקרם בשימוש חד פעמי; 35% מתוכם הם כלי אוכל מפלסטיק חד-פעמי ◄המשרד להגנת הסביבה פיתח מדד לרמת הניקיון במרחב הציבורי העירוני. לצורך איסוף הנתונים מהמדידות, פיתח המשרד יישומון ייעודי בו הרשויות מדווחות על תוצאות ביצוע המדידה ◄ המשרד להגנת הסביבה; בימים אלה, 120 הרשויות המקומיות בדירוג חברתי-כלכלי 1-5 שקיבלו תמיכה במסגרת הקול הקורא, מבצעות את המדידות ומכינות את התוכנית.

"כלים חד-פעמיים, מהווים את הנתח הגדול ביותר בלכלוך המרחב הציבורי ולכן, יש לטפל בהם בצורה ייעודית, כפי שאנחנו אכן עושים במשרד להגנת הסביבה" – כך אומרת היום (יום שני, י"א בכסלו התשפ"ב) השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג ומנכלית המשרד הגב' גלית כהן, ב'וועדת הכספים של הכנסת' את הממצאים הללו, כחלק מעמדת המשרד ביחס ל'מיסוי הכלים החד-פעמיים'.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה' ב’פייסבוק’ או ב’טוויטר’.

לדברי השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "הממצאים הראשוניים העולים מ'מדד שיפור ניקיון המרחב הציבור' של המשרד, מראים, כי כלים חד-פעמיים, מהווים את הנתח הגדול ביותר ב-לכלוך המרחב הציבורי ולכן יש לטפל בהם בצורה ייעודית, כפי שאנחנו אכן עושים במשרד.

'מדד שיפור ניקיון המרחב הציבורי' של המשרד להגנת הסביבה, שיושלם במהלך השנה, הוא פרויקט פורץ דרך בתפיסתו; לא רק מבצעי ניקיון שמשדרים למלכלכים שיהיה מי שינקה אחריהם, אלא שיח חדש שמתמקד בשינוי התנהגות, ונותן מענה עמוק יותר לתופעת השלכת הפסולת במרחב הציבורי.

מחקרים מהעולם והניסיון המצטבר בארץ מלמדים, כי פעילות חינוך והסברה, המלווה בפעילות אכיפה, מביאות לשינוי התנהגותי ולהפיכת לכלוך המרחב הציבורי למנהג בלתי מקובל.

המשרד להגנת הסביבה, ימשיך לפעול בנחישות לצמצום השלכת הפסולת במרחב והציבורי ו-צריכת הפלסטיק החד-פעמי". סיכמה השרה להגנת הסביבה.

כידוע, פיתח המשרד להגנת הסביבה מעין מדד לרמת הניקיון במרחב הציבורי העירוני. לצורך איסוף הנתונים מהמדידות, פיתח המשרד, יישומון ייעודי בו הרשויות מדווחות על תוצאות ביצוע המדידה.

בנוסף, על מנת לוודא, כי הסוקרים שמבצעים את המדידות מקבלים הכשרה מקצועית לביצוע המדידות, פוּתחה לומדה אותה נדרשו כל הסוקרים לעבור לפני תחילת ביצוע המדידה.

המשרד להגנת הסביבה: 35 רשויות מקומיות סיימו את שלב איסוף הנתונים. תוצאות המדד הראשוני, מתמקדות בפריטי הפלסטיק בכלל והפלסטיק החד-פעמי בפרט.

בימים אלה, 120 הרשויות המקומיות בדירוג חברתי-כלכלי 1-5 שקיבלו תמיכה במסגרת הקול הקורא, מבצעות את המדידות ומכינות את התוכנית.

בהתאם לתוצאות המדידות ועל בסיס הנתונים שהתקבלו, הרשויות יכינו תוכנית שמטרתה שינוי תרבות השלכת הפסולת והשמירה על הניקיון באזורים הנמדדים.

רשות לא תקבל תמיכה על עצם ביצוע תפקידה כמפעילה שירותי ניקיון, אלא על התערבויות אקטיביות, המקדמות שמירה על מרחב נקי, מבוססות נתונים.

'מדד שיפור ניקיון המרחב הציבורי' מתבצע כחלק מתמיכה של המשרד להגנת הסביבה ב-120 רשויות מקומיות במסגרת קול קורא לניקיון המרחב הציבורי, בסכום של 5 מיליון שקל – תמיכה המתמקדת בשינוי התפיסה, הערכים וההתנהגות אצל התושבים והרשויות המקומיות.

קול קורא זה הוא חלקו הראשון של מהלך לסיוע לרשויות מקומיות המדורגות בדירוג 1-5 במדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לשיפור ניקיון המרחב הציבורי שבתחומן.

120 הרשויות, קיבלו תמיכה בעבור מדידת רמת הניקיון ברשות המקומית והכנת תוכנית לטיפול באותם מפגעים סביבתיים, על סמך תוצאות המדידה.

נכון לשלב זה, 35 רשויות מקומיות סיימו את שלב איסוף הנתונים. תוצאות המדד הראשוני, מתמקדות בפריטי הפלסטיק בכלל והפלסטיק החד-פעמי בפרט.

בסקר נמצא, כי 79% מפריטי הלכלוך הם מוצרי פלסטיק, בעיקרם בשימוש חד פעמי – דוגמת מכלי משקה, פקקים, אריזות ל-Take Away ושקיות. 35% ממוצרי הפלסטיק, הם כלי שולחן חד פעמיים (צלחות, כוסות, סכו"ם).

אלנתונים ראשוניים מן המדד – המשרד להגנת הסביבה ומצגת שהוצגה בדיון בוועדת הכספים.