Featured

אנרגיה ירוקה

משרד התשתיות: מקבלי הבטחת הכנסה, יזכו לסובסידיה של 60% בהחלפת המקרר הישן

משרד התשתיות הלאומיות: בעקבות ההחלפה למקרר חדש, יעיל, וחסכוניים – אומדן החיסכון השנתי למשפחה יעמוד על כ-500 ₪ ◄ שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו; "זהו מהפך אמיתי. לראשונה, מדינת ישראל, משתתפת בסכומים גדולים בפרויקטים רחבי היקף להתייעלות אנרגטית במגזר הביתי, שהולכים להשפיע באופן ממשי על הורדת צריכת החשמל במדינה".
משרד התשתיות: מקבלי הבטחת הכנסה, יזכו לסובסידיה של 60% בהחלפת המקרר הישן
משרד התשתיות: מקבלי הבטחת הכנסה, יזכו לסובסידיה של 60% בהחלפת המקרר הישן

משרד התשתיות הלאומיות, מציע צעד מהפכני ומתחשב להתייעלות האנרגטית, ומפרסם היום (ראשון, 10.07.2011), מכרז לביצוע אחד מהפרויקטים להתייעלות אנרגטית מהחשובים והתקדימיים במשק האנרגיה – החלפת מקררים ישנים ובלתי יעילים במקררים חדשים, יעלים וחסכוניים אצל אוכלוסיות חלשות.

במסגרת המכרז, יבחרו 6 דגמי מקררים בנפחים שונים שדירוגם האנרגטי גבוה ביותר (A או B), צריכת האנרגיה שלהם נמוכה ומחירם צפוי לרדת משמעותית במסגרת המכרז.

הפרויקט, יוצע בשלב ראשון למקבלי הבטחת הכנסה שאינם יכולים לרכוש מקרר חדש במחיר מלא, ובסבסוד של 60% מעלות החלפת המקרר. הערכה, היא, כי יישום השלב הראשון של הפרויקט יביא לחיסכון שנתי של כ- 540 שקל למשפחה. בסה"כ החלפת 25,000 מקררים תביא ל’חסכון אנרגטי’ של כ-250 מיליון קוט"ש בעשר שנים (אורך חיי מקרר ממוצע), וחיסכון כספי של למעלה מ-100 מיליון ש"ח (לפי התעריפים הנוכחיים).

שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, אינו מסתיר את שביעות רצונו; "זהו מהפך אמיתי. לראשונה, מדינת ישראל, משתתפת בסכומים גדולים בפרויקטים רחבי היקף להתייעלות אנרגטית במגזר הביתי, שהולכים להשפיע באופן ממשי על הורדת צריכת החשמל במדינה.

מדובר על סבסוד ישיר של מיליוני ש"ח ההולכים ישירות לסיוע לבתי אב בקניית מוצרי חשמל חדשים וחסכוניים. האזרח, מרוויח פעמיים – פעם אחד באמצעות סבסוד של כ-60 אחוז במחיר, ופעם שנייה, באמצעות החיסכון השנתי בחשבון החשמל שלו".

השר לנדאו, הוסיף, ואמר, כי; "בקרוב מאד נצא במכרז דומה גם לתחום המזגנים, וזאת בהמשך למכרז הנורות שמתקרב לסיומו.

את היתרונות", סיכם שר התשתיות הלאומיות; "ניתן לחוש כבר באוויר".

הפרויקט, הינו צעד נוסף בתוכנית ל’התייעלות האנרגטית’ שהכין משרד התשתיות הלאומיות, העוסקת בהפחתת הביקושים לחשמל במגזרים השונים באמצעות שינויי רגולציה ותקינה, מתן תמריצים כספיים, עידוד יישום טכנולוגיות חדשות, הסברה ציבורית והגברת האכיפה המנהלתית.

מטרתו של הפרויקט, להגביר את המודעות לחסכון באנרגיה, לעודד החלפת מוצרי חשמל ישנים בעלי דירוג אנרגטי נמוך, והוצאתם מהשוק, וכן לסייע ל’משפחות מעוטות יכולת’ אשר אין ביכולתן לרכוש מקרר במלוא סכום הרכישה.

הצלחת המכרז הנוכחי תאפשר, בהמשך, ביצוע פרויקטים נוספים ונרחבים להחלפת עשרות אלפי מקררים ומזגנים ברמת תמריצים שונה לכלל האוכלוסיות בארץ בהיקף תקציבי כולל של 300 מליון ₪ לשנים; 2011 – 2012.

הפרויקט מתאפשר לאחר שלפני מספר שבועות, כחצי שנה לאחר החלטת הממשלה בנושא, אושר ב’ועדת הכספים של הכנסת’ – תקציב הפעילות לתוכנית ההתייעלות האנרגטית אותה יזם משרד התשתיות הלאומיות.

למשרד, הועבר סך של 161 מיליון שקל, חלקם עבור פעולות התייעלות אנרגטית, שתתמקד במגזר הביתי, האחראי על כ-30% מצריכת החשמל במשק, וצפוי להניב כ-47% מסך החיסכון שיושג עד לשנת 2020.

◄ בין הפרויקטים העיקריים אותם יקדם המשרד בנושא התייעלות אנרגטית בשנת 2011;

1. החלפה מאסיבית של נורות ליבון לנורות חסכוניות בצריכת אנרגיה באמצעות מתן תמריצים כלכליים.

2. סבסוד להחלפת עשרות אלפי מכשירי חשמל מיושנים במגזר הביתי (מקררים ומזגנים) במכשירי חשמל חדשים ויעילים מבחינה אנרגטית.

3. מתן תמריצים להכנת סקרי התייעלות אנרגטית במגזרים השונים: מסחרי-עסקי, תעשייתי, שלטון מקומי וכו’, אשר ישמשו בסיס לאיתור פוטנציאל לחסכון אנרגטי.

4. הכנת ושדרוג עשרות תקנים שעניינם התייעלות וחסכון אנרגטי בכל המגזרים במשק.