אנרגיה ירוקה

משרד התשתיות הלאומיות: אושרה מכסת ייצור 500 מגה ואט אנרגיות סולאריות

ועדת השרים לאנרגיות מתחדשות, אישרה גם קידום ייצור האנרגיה מביו גז, הביו מסה רוח ו-סולארי, בכך, נתקבלה הצעת ההחלטה של שר התשתיות הלאומיות ד"ר עוזי לנדאו; "חבל, כי במקום בו משרד התשתיות הלאומיות מקדם תעסוקה כחול לבן – מוביל משרד האוצר, לפיטורי אלפי עובדים".
משרד התשתיות הלאומיות:  אושרה מכסת ייצור 500 מגה ואט אנרגיות סולאריות
משרד התשתיות הלאומיות: אושרה מכסת ייצור 500 מגה ואט אנרגיות סולאריות

הצעת המחליטים ליישום יעדי הממשלה לקידום אנרגיות מתחדשות, של משרד התשתיות הלאומיות, אושרה היום (א’, 03.04.11), ב’ועדת השרים לקידום אנרגיות מתחדשות’, בראשות מ"מ יו"ר הועדה ד"ר עוזי לנדאו. הצעת המחליטים, נועדה להסיר חסמים ולאפשר את ביצוע החלטות הממשלה לגבי יעד של 5% ב-2014, ו-10% יצור חשמל מאנרגיה מתחדשת עד שנת 2020. יש לציין, כי מדיניות המשרד, כפי שפורסמה בפברואר 2009, קבעה במפורש העדפה להתקנת מתקנים סולאריים על גגות בפריפריה בפרט, ועל גגות מבני ציבור בכלל הארץ.

נושא מרכזי אשר ניתן לו דגש במסגרת ההצעה, הוא אשרור מכסת ייצור של 500 מגה ואט מ’אנרגיה סולארית’, באמצעות מתקנים לייצור חשמל המחוברים לרשת ההולכה. מכסה זו, אושרה בישיבתה של מליאת רשות החשמל (ביום 24.1.2011), אך הוקפאה, מיד לאחר מכן, על ידי נציגי משרד האוצר, במליאת רשות החשמל, וכעת אושררה במסגרת הצעת ההחלטה.

בנוסף, מאפשרת ההחלטה לכל מי שפועל בתחום הסולארי לתכנן את פעילותו לטווח הארוך, דבר הבא לידי ביטוי בהחלטה, בסעיף המאפשר לרשות החשמל להמשיך ולקבוע תעריפים ל’אנרגיה סולארית’.

זאת בנוסף למכסות אשר אושרו עד כה. כזכור, עמדת משרד התשתיות הלאומיות, קובעת, כי הסדרה מותנית תעריף וזמן ללא מגבלת מכסה עתידית, עתידה למנוע עצירה מוחלטת וחוסר ודאות לגביי ההסדרה העתידית של טכנולוגיות אלו.

כמו כן, מתייחסת הצעת המחליטים לבחינת ההסדרה באזור יהודה ושומרון, ביחס להקמת מתקנים לייצור חשמל, המחוברים לרשת החלוקה, על היבטיה השונים.

שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, הגיב ואמר, כי; "הצעת ההחלטה עוסקת בהסרת חסמים אשר עד כה לא נמצא להם פתרון. אנחנו מבטיחים הקצאת מכסה נוספת של לא פחות מ-100 מגוואט, בתעריף המתאים ביותר לצרכן הישראלי. חבל, כי במקום בו משרד התשתיות הלאומיות, מקדם "תעסוקה כחול לבן" – מוביל משרד האוצר, לפיטורי אלפי עובדים".

זאת ועוד; משרד התשתיות הלאומיות, רואה חשיבות רבה בקידום ייצור החשמל מ’ביו גז’, ו’ביו מסה’, ובמיצוי מלוא הפוטנציאל הקיים בתחום זה. בהתאם לכך, כוללת הצעת המחליטים, סעיף הקובע, כי המשרד להגנת הסביבה, יציג בפני ועדת השרים ליישום קידום אנרגיות מתחדשות, תכנית מפורטת אשר תכלול את הפוטנציאל הממשי בתחום, ואת התכנון לפריסת המתקנים השונים, לא יאוחר מחודש אוקטובר 2011, וכן כוללת ההצעה הנחייה לרשות החשמל לקבוע את התעריפים לייצור חשמל ממתקני רוח וביו-מסה, זאת על מנת לקדם ייצור החשמל בטכנולוגיות אלה.

לאחר שאושרה ההצעה, על משרדי הממשלה, לפעול בשיתוף על מנת להגשים את מטרות החלטות הממשלה על פי המתווה המפורט בהצעת המחליטים ליישום יעדי הממשלה לקידום אנרגיות מתחדשת.

יישום המתווה, צפוי להוסיף ל’ביטחון האנרגטי’ של מדינת ישראל, להיטיב עם הסביבה ולהוות מנוף לצמצום הפערים, חיזוק היישובים, ויצירת מאות מקומות עבודה חדשים.