סביבה | אקולוגיה

לקראת ראש השנה – אופטמיות סביבתית

"מסמך עבודה" שנוסח ע"י 170 נציגי האומות המאוחדות, מכיר בקשר בין סביבה בריאה לאוכלוסיה אנושית בריאה וללא מחסור, קשר שארגונים הירוקים עמלו קשה במשך שנים רבות להבהירו ולהסבירו. מאז תחילת המאה ועד 2002 הוכחדו 7% מבעלי החוליות בישראל
לקראת ראש השנה - אופטמיות סביבתית
ארגון WWF

לקראת ראש השנה, ניתן לבשר על משהו טוב. על פי הארגון העולמי לשימור (WWF) שדחק באו"ם להכיר בחשיבות הנושאים הסביבתיים ובקשר הישיר בין סביבה בריאה לאוכלוסיה אנושית בריאה.

למרות החששות, כי נושאים כמו; טרור, פירוק הנשק והשערוריות באו"ם, יסיתו את נושאי הסביבה והעוני, נושאים שהיו אמורים להיות המרכזיים בכינוס, זכו נושאי הסביבה לתשומת לב ואפילו להחלטות חיוביות.

"מסמך עבודה" שנוסח ע"י 170 נציגי האומות, מכיר בקשר בין סביבה בריאה לאוכלוסיה אנושית בריאה וללא מחסור, קשר שארגונים הירוקים עמלו קשה במשך שנים רבות להבהירו ולהסבירו.

הפעולה הממשית תהיה מבוססת על תקציב של 400 מליארד דולרים (!) שיופנו ע"י מוסדות האו"ם לתמיכה במדינות "נזקקות" ביבשות אסיה, אפריקה ודרום אמריקה.

פריחת כלניות באזור חירבת סמארה, צילום: שחר סולר. איכות הסביבה

הנושאים שהוזכרו כזקוקים לטיפול הם; אוקינוסים, מגוון המינים, יערות, מי-שתיה, רעלים, פיתוח-בר-קימא לטווך ארוך ושיחזור משאבי טבע עולמיים.

מתברר, כי יש שכר לעמל.

ובתוך כך דיווחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל את הדו"ח השנתי שלה שכלל גם פרק סביבתי.

גזי חממה:

התייצבות לאחר עלייה בשנות ה-90 בפליטת גזי חממה (גזים הנפלטים לאטמוספירה הגורמים להתחממות ולשינויי אקלים גלובליים שמקורם בפעילות אנושית.

אם כי ישנה עלייה מתמדת בפליטת הפחמן הדו חמצני (CO2) המגיע בעיקר משריפת דלקים: מייצור אנרגיה מתחבורה ומפעילות תעשייתית.

בשנות ה-2000 נרשמה ירידה במתאן גז חממה (CH4) מכיוון, שלאחרונה, הוא נאסף במזבלות לצורך ניצול נוסף.

איכות מי חופי רחצה מוכרזים:

ירידה באחוז התוצאות החריגות בבדיקות המיקרוביאליות של חופי הרחצה בישראל 1.4%, ב-2003, לעומת 2.7% ב-2002.

שפכים. צילום המשרד לאיכות הסביבה

איכות מי נחלים:

רבים מהנחלים בארץ מזוהמים. במרביתם עדיין מוזרמים שפכים הגורמים להרס של מערכת אקולוגית ולזיהום העולה בהרבה על תקני היעד.

"מי שפכים" יש עלייה בטיפול במי שפכים, 370 מליוני מ"ק ב-1999 ל-403 ב-2004.

סכנת הכחדה של מיני בעלי חוליות בישראל:

מאז תחילת המאה ועד 2002 הוכחדו 7% מבעלי החוליות בישראל: 4 מיני עופות 3 מינים של זוחלים, 5 מיני יונקים, 1 דו-חיים ו-6 מינים של דגי מים מתוקים. 32% מבעלי החוליות בארץ נמצאו בסכנת הכחדה.

___________

הכותב ד"ר אסף רוזנטל, נמנה על צוות הכותבים של אתר הידען, ממנו הובאה כתבה זו.