סביבה | אקולוגיה

מועצה אזורית חוף הכרמל נקנסה ב-41 אלף שקלים בגין מפגעי איכות סביבה

נגד המועצה וראש המועצה לשעבר אריה שמחוני ונגד מנהל מחלקת תברואה במועצה, מר דוד עובדת הוטלו קנסות ב- ב-3,000 ₪ כל אחד
מועצה אזורית חוף הכרמל נקנסה ב-41 אלף שקלים בגין מפגעי איכות סביבה
שופט בית משפט השלום בחיפה, ש. לבנוני, קנס את המועצה האזורית חוף הכרמל ב-35,000 ₪ ואת ראש המועצה ומנהל מחלקת התברואה של המועצה ב-3,000 ₪ כל אחד, בגין עבירות על החוק למניעת מפגעים.

Waste_t180k-n_01.jpg

העבירות: בתחום שיפוטה הפעילה מועצה אזורית חוף הכרמל אתר ’פיראטי’ לסילוק פסולת (אתר ’עופר’) באופן לקוי, תוך גרימת מפגעי ריח וזיהום אוויר, בתקופה יולי 1997-פברואר 1999.

נגד המועצה וראש המועצה לשעבר אריה שמחוני ונגד מנהל מחלקת תברואה במועצה, מר דוד עובדת, הוגש כתב אישום בגין עבירות לפי חוק למניעת מפגעים ותקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת).

פסק הדין: בית המשפט הרשיע את המועצה המקומית בעבירות המיוחסות לה בכתב האישום והטיל על המועצה קנס בסך 35,000 ₪. על ראש המועצה ועל מנהל מחלקת תברואה הוטל קנס בסך 3,000 ₪, לכל אחד.

את המשרד לאיכות הסביבה ייצג משרד דורון, טיקוצקי, עמיר.