Featured

אנרגיה ירוקה

משרד התשתיות הלאומיות: אסור לייבא ולשווק נורות ומכשירי חשמל הצורכים חשמל רב

שר התשתיות הלאומיות; "יישומה של התוכנית יתרום לשיפור איכות הסביבה, יפחית את צריכת החשמל ולא פחות חשוב – יחסוך לצרכנים מאות שקלים בשנה בחשבונות החשמל" ◄ התקנות החדשות, ייכנסו לתוקף ב-1.9.2011.
משרד התשתיות הלאומיות: אסור לייבא ולשווק נורות ומכשירי חשמל הצורכים חשמל רב
משרד התשתיות הלאומיות: אסור לייבא ולשווק נורות ומכשירי חשמל הצורכים חשמל רב

משרד התשתיות הלאומיות, ממשיך לקדם התייעלות אנרגטית, זאת לאחר שועדת הכלכלה של הכנסת, אישרה היום (שלישי, 22.2), את תקנות מקורות אנרגיה שהגיש משרד התשתיות הלאומיות. התקנות נועדו לקדם את נושא ההתייעלות האנרגטית ולאסור על יבוא והפצת מכשירים צורכי חשמל אשר אינם עומדים ביעילות אנרגטית מינימאלית.

ד"ר עוזי לנדאו, שר התשתיות הלאומיות; "אישור התקנות יביא לחסכון בשימוש בחשמל בקרב הצרכנים ולתרומה גדולה לסביבה. מדובר בפעולה אחת מתוך סדרה ארוכה של מהלכים אותם נמשיך לבצע, בהתאם לתוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית.

יישומה של התוכנית יתרום לשיפור איכות הסביבה, יפחית את צריכת החשמל ולא פחות חשוב – יחסוך לצרכנים מאות שקלים בשנה בחשבונות החשמל".

התקנות שאושרו; הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה: התקנות אוסרות על יבוא, מכירה, שיווק או ייצור לשימוש בארץ של מקלט טלוויזיה אלא אם ההספק החשמלי שלו אינו עולה על ההספק החשמלי המרבי כמפורט בתקנות.

התקנות החדשות, ייכנסו לתוקף ב-1.9.2011.

במשרד התשתיות הלאומיות, מעריכים, כי הצריכה החשמלית השנתית של כלל מקלטי טלוויזיה בארץ עומדת כיום על כ- 1 מיליארד קוט"ש, וללא יישום התקנות צפויה להגיע ל- כ-2 מיליארד קוט"ש לשנה עד שנת 2020.

יישום התקנות, צפוי להביא לחסכון בצריכת החשמל של כ-700 מיליון קוט"ש בשנת 2020. החיסכון הצפוי בשנת 2011 יעמוד על כ-70 מיליון קוט"ש.

הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים; התקנות מתייחסות למכשירים חשמליים הפועלים במתח של עד 230 וולט.

ייאסר ייבוא, ייצור לשימוש בארץ, מכירה ושיווק מכשירים בייתים בעלי תצוגה אלקטרונית להצגת מצב ההפעלה של המכשיר, שהספקם החשמלי במצב ההמתנה עולה על 2 ואט, ועל יבוא מכשירים שניתן להחזירם לפעולה בשליטה מרחוק, שהספקם עולה על 1 ואט.

מדובר על ציוד טכנולוגי, כגון; מקלטי טלוויזיה וציוד מחשבים ועל מכשירים ביתיים בעלי צג אלקטרוני, כגון; מכונות כביסה, ומכשירי מיקרוגל.

על פי הערכת משרד התשתיות הלאומיות, סך כל הפסדי הכוננות (מצב סטנד ביי) של מכשירי חשמל ביתיים ושל מכשירים דומים המותקנים במשק, יגיעו בשנת 2020, ללא התקנת התקנות משוערות, לכ-5 מיליארד קוט"ש בשנה.

לפי חוקי האיחוד האירופי, העומדים בבסיס הדרישות שבתקנות הנוכחיות, על ידי ישומן ניתן יהיה להוריד את הפסדי הכוננות בשליש וכך לחסוך בשנת 2020 כ- 1.5 מיליארד קוט"ש בשנה.

יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים; מתייחסת לאיסור יבוא, ייצור לשימוש בארץ, מכירה ושיווק נורות חשמליות שאינן עומדות בקריטריונים שנקבעו בתקנות. הן ייאסרו יבוא נורות ליבון והלוגן שהספקן עולה על 60 ואט אלא אם כן, הן עומדות במדדי אילוץ מספריים ליעילותן.

בעוד מספר שבועות, יאושרו גם התקנות הקובעות קריטריונים של יעילות מינימאלית, ללא קשר להספק הנורה, עבור נורות פלורסנטיות. התקנות, ייכנסו לתוקף ארבעה חודשים לאחר פרסומן ברשומות.

כל התקנות הן חלק ממהלך נרחב של משרד התשתיות הלאומיות ליישום התוכנית הלאומית ל’התייעלות אנרגטית’ שהוכנה במשרד, אשר תאפשר את יישום החלטת ממשלת ישראל, אשר קבעה יעדים ברורים, במטרה להגיע לצמצום של 20% בצריכת החשמל עד שנת 2020.

התוכנית מבוססת על ניתוח טכנולוגי וכלכלי מעמיק של פוטנציאל החיסכון הריאלי, ויישומו בכל מגזר ומגזר במשק. בנוסף, מוצעים בתוכנית הפעולות והאמצעים הנדרשים להשגת חיסכון זה.