Featured

אנרגיה ירוקה

מינהל מקרקעי ישראל ו’משרד התשתיות הלאומיות’ פרסמו מכרז להקמת מתקן פוטו וולטאי ברמת הנגב

הקמת המתקן תהייה בהספק של כ-5 מגה ואט ◄ מכרזים נוספים להקמת מתקן פוטו וולטאי בדרך ◄ מנהל מינהל מקרקעי ישראל מר ירון ביבי; "המינהל, ימשיך לעודד מיזמים ל’אנרגיה ירוקה’, ויקל על יזמים שישקיעו בהקמת אנרגיות חלופיות במטרה לתרום לאיכות הסביבה בישראל".
מינהל מקרקעי ישראל ו’משרד התשתיות הלאומיות’ פרסמו מכרז להקמת מתקן פוטו וולטאי ברמת הנגב
מינהל מקרקעי ישראל ו’משרד התשתיות הלאומיות’ פרסמו מכרז להקמת מתקן פוטו וולטאי ברמת הנגב

מינהל מקרקעי ישראל ו’משרד התשתיות הלאומיות’, פרסמו היום (שני), מכרז ראשון מסוגו לשיווק קרקע להקמת מיזמים סולאריים ליצור חשמל בתחום המועצה האזורית רמת נגב. במסגרת המכרז, מבקש המינהל, הגשת הצעות לחכירת מגרש להקמת מתקן ליצור חשמל באנרגיה סולארית בשיטה פוטו וולטאית בהספק של כ-5 מגה, הזוכה במכרז, יחתום עם המינהל חוזה לחכירה ל 24 שנים ו-11 חודשים כולל תקופת הפיתוח, בגין שטח בן 103 דונם.

מכרז זה, מהווה "סנונית ראשונה" למכרזי קרקע להקמת מיזמים לאנרגיות מתחדשות והוא יוצא בעקבות סיכום שהושג בין מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות מר שאול צמח, ומנהל מינהל מקרקעי ישראל מר ירון ביבי. לקידום המכרזים תרמו גם משרד התמ"ת, רשות החשמל, חברת החשמל, והרשויות המקומיות.

בסך הכל, יפרסם המינהל, מכרזים להקמה של כ-7 תחנות להקמת מתקנים סולאריים במספר אתרים בנגב, מהם חמישה בשבועות הקרובים;

● רמת נגב – יפורסמו בסה"כ שני מכרזים להקמת 2 תחנות סולארית שיספקו כ-10 מגה ואט.

● מצפה רמון – מכרז להקמת שתי תחנות סולאריות שיספקו כ-12 מגה ואט.

● עברונה – מכרז להקמת אחת עד שתי תחנות סולאריות שיספקו כ-10 מגה ואט.

▼ בעוד מספר שבועות, יפורסמו שני מכרזים, נוספים;

● דימונה – מכרז להקמת שתי תחנות בהיקף של 10 מגה ואט בסך הכל.

● ערד – מכרז להקמת תחנות סולאריות – בהיקף שטרם נקבע.

רובם של המתחמים, אשר אותרו על ידי מנהל מקרקעי ישראל, הם בייעוד; תעשייה. גודלם של השטחים, יאפשר להקים עליהם מתקנים בינוניים לייצור חשמל, בטכנולוגיה פוטו וולטאית, אשר יחוברו למערכת ההולכה, ויהפכו את המתחמים לאזורי ייצור אנרגיה ירוקה.

צוותים מקצועיים קיימו סיורי בכל השטחים שהוגדרו כמתאימים ובדקו את התאמתם הטופוגרפית להקמת המתקנים ולייצור החשמל, כן, בוצעו בדיקות היתכנות הוצאת חשמל באתרים אלו. מסמכי המכרז, נבדקו מול רשות החשמל ומשרד התשתיות בהתאם להסדרה הקיימת.

מסמך המדיניות של משרד התשתיות הלאומיות, הקצה כ-50 מגה ואט מותקן לטובת מתקנים סולאריים באזורי תעשייה בפריפריה בדרך של מכרזי קרקע. מתוך מטרה לקדם את הפריפריה ולהבטיח ליזמים מכסת ייצור. המתמודדים שירצו לגשת למכרז, יצטרכו לעמוד בתנאי סף טכנולוגיים שיבדקו מראש.

מנהל מינהל מקרקעי ישראל מר ירון ביבי, אמר, כי; "המינהל, ימשיך לעודד מיזמים ל’אנרגיה ירוקה’, ויקל ככל שניתן על יזמים שישקיעו בהקמת ’אנרגיות חלופיות’ במטרה לתרום לאיכות הסביבה בישראל".

מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, מר שאול צמח, אמר, כי; "פרסום מכרזי הקרקע להקמת מתקנים לייצור חשמל מ’אנרגיה נקייה’, הוא חלק מאסטרטגיה כוללת של משרד התשתיות הלאומיות לקידום תחום האנרגיה המתחדשת, בדגש על אזורי פריפריה, לקידום התעסוקה והצמיחה באזורים אלה".