Featured

סביבה | אקולוגיה

מפעלי נייר חדרה: מתקן לטיפול בשפכים של המפעל, גורמים זיהום כבד בנחל חדרה

כך מאשים, תא"ל (במיל) צביקה גנדלמן חבר מועצת עיריית חדרה, ויו"ר רשימת "חדרה1"; אף אף על פי שלדברי אנשי המשרד להגנת הסביבה, שכבר לפני הפעלת המתקן החדש, הם התריעו בפני מנא"י, כי המתקן שלה לטיפול בשפכים לא יעמוד בעומס, ויש לשדרגו - פעולה שלא נעשתה, הסתבר, אכן, כי המתקן לטיהור השפכים, אינו עומד בעומס ושפכים שהוזרמו לנחל חדרה, גרמו זיהום משמעותי.
מפעלי נייר חדרה: מתקן לטיפול בשפכים של המפעל, גורמים זיהום כבד בנחל חדרה | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
מפעלי נייר חדרה: מתקן לטיפול בשפכים של המפעל, גורמים זיהום כבד בנחל חדרה

מפעלי נייר חדרה: מתקן לטיפול בשפכים של המפעל, גורמים זיהום כבד בנחל חדרה

היו ימים שבהם התפעלו תושבי ארץ ישראל משכיית חמד, בשם; נחל חדרה, על כל אורכו כ-50 ק"מ. ביניהם היה גם המשורר נתן יונתן, שנדהם מיופיו וייחודו של שפך הנחל, ועליו הוא כתב בשנת 1946 את השיר המוכר; ’חופים’, שנפתח בשורה; "חופים הם לפעמים געגועים לנחל, ראיתי פעם חוף שנחל עזבו…".

תא"ל (במיל) צביקה גנדלמן, חבר מועצת עיריית חדרה, ויו"ר רשימת "חדרה1", אינו נוטש את נחל, והוא דורש את עלבונו של הנחל במצבו כיום, והוא פנה בתלונה אל מר גלעד ארדן השר להגנת הסביבה, ואל מר חיים אביטן ראש עיריית חדרה, עם העתק ממכתבו אל מבקר המדינה, בדבר זיהום כבד בנחל חדרה, הנגרם על ידי מתקן לטיפול בשפכים של מפעלי נייר חדרה (מנא"י בע"מ).

גנדלמן, חבר מועצת העיר, מציין, כי למד מן התקשורת שעקב התקנת מתקן חדשני למיחזור נייר, גדל עומס הפעילות והשפכים, ואלו מוזרמים אל נחל חדרה. זאת למרות שנדחתה בקשת מנא"י להיתר הזרמה חריג.

לטענתו, אף על פי שלדברי אנשי המשרד להגנת הסביבה, שכבר לפני הפעלת המתקן החדש, הם התריעו בפני מנא"י, כי המתקן שלה לטיפול בשפכים לא יעמוד בעומס, ויש לשדרגו – פעולה שלא נעשתה, הסתבר, אכן, כי המתקן לטיהור השפכים, אינו עומד בעומס ושפכים שהוזרמו לנחל חדרה, גרמו זיהום משמעותי.

"לאחר שפנו אלי, מספר תושבים בעניין, אני פונה אליכם, בבקשה כי, תפעלו מתוקף הסמכות הנתונה בידיכם, כדי לגרום לכך, שהמפעל, יפסיק לאלתר לזהם את נחל חדרה, יממן פעולות שיקום לנחל, כדי להחזיר את המצב לקדמותו, ויפעל לשדרג את מכון הטיהור, כדי שזיהום מסוג זה לא יחזור שנית". סיכם פנייתו את צביקה גנדלמן, חבר מועצת עיריית חדרה.