Featured

סביבה | אקולוגיה

השר גלעד ארדן, מינה את עו"ד אלונה שפר לתפקיד מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בפועל

עו"ד שפר, ציינה, כי בכוונתה להמשיך בקידום המהלכים המרכזיים שמוביל המשרד בראשות השר ארדן, כגון; מהפכת המחזור, יישום חוק האריזות וחוק אויר נקי, הגברת האכיפה והחינוך הסביבתי ותשים דגש מיוחד על חיזוק הקשר עם הציבור והגברת שקיפות ונגישות המידע לציבור.
השר גלעד ארדן, מינה את עו
השר גלעד ארדן, מינה את עו"ד אלונה שפר לתפקיד מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בפועל

השר גלעד ארדן, הודיע היום (ראשון, 23.01.2011) על מינויה בפועל של עו"ד אלונה שפר (קארו) למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. עו"ד אלונה שפר (קארו), 43, פועלת כראש מטה השר להגנת הסביבה, מאז כינון הממשלה הנוכחית.

משנת 2004, כיהנה כמנכ"לית ’חיים וסביבה’, ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, המאגד למעלה ממאה ארגונים לא ממשלתיים (NGOs), העוסקים בקידום מדיניות סביבתית בישראל.

מאז שנת 1998 ועד שנת 2004, שימשה כעורכת דין בכירה ב’אדם טבע ודין’, וניהלה הליכים משפטיים תקדימיים כנגד מזהמים גדולים.

עו"ד שפר, בעלת תואר ראשון ושני במשפטים. בתפקידיה הציבוריים בעבר, כיהנה כחברת מליאת רשות הטבע והגנים הלאומיים, כחברת המועצה הארצית לתכנון ובניה (מ"מ), ובוועדה המייעצת לנשיא המדינה מר שמעון פרס, בנושא איכות הסביבה.

עו"ד שפר, ציינה, כי בכוונתה להמשיך בקידום המהלכים המרכזיים שמוביל המשרד בראשות השר ארדן, כגון; מהפכת המחזור, יישום חוק האריזות וחוק אויר נקי, הגברת האכיפה והחינוך הסביבתי, ותשים דגש מיוחד על חיזוק הקשר עם הציבור, והגברת שקיפות ונגישות המידע לציבור.

תגובת ארגון "חיים וסביבה" על המינוי

חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל מברך על מינויה של עו"ד אלונה שפר (קארו) למנכ"ל בפועל של המשרד להגנת הסביבה.

מוסי רז, יו"ר הועד המנהל של חיים וסביבה ומר נאור ירושלמי, מנכ"ל הארגון, אמרו היום, כי; "זהו אות כבוד לשר להגנת הסביבה על החלטתו למנות לתפקיד המקצועי הבכיר ביותר במשרדו אדם שצמח בארגוני הסביבה. מינוי זה מבטא את חיזוק מעמדם של ארגוני הסביבה וההכרה בתרומתם לתהליכי קבלת ההחלטות הלאומיים.

"אלונה שפר, הביאה איתה למשרד להגנת הסביבה את זווית הראיה הציבורית-אזרחית בשילוב יכולות מקצועיות גבוהות, ותרמה לחיזוק שיתופי הפעולה בין ארגוני הסביבה למשרד. אנו מאחלים לה ולמשרד הצלחה רבה", אמרו רז וירושלמי.