Featured

yarok-organy | ירוק אורגני ואקולוגי

משרד החקלאות, פותח לראשונה בישראל: קורס תיירות חקלאית-אקולוגית

במסגרת הקורס ילמדו החקלאים והתיירנים כיצד ליצור אטרקציות תיירות חקלאית על טהרת עקרונות האקולוגיה ◄ הקורס כולל 7 מפגשים בני יום שלם כל אחד ועלותו מסובסדת ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התיירות והיחידה הסביבתית במועצה האזורית גולן
משרד החקלאות, פותח לראשונה בישראל: קורס תיירות חקלאית-אקולוגית
משרד החקלאות, פותח לראשונה בישראל: קורס תיירות חקלאית-אקולוגית

חולמים על הקמת בוסתן אורגני בגינה? חולמים על ניצול ה"מים האפורים"? חולמים על צימר חסכני באנרגיה ובמים? חולמים על לימוד ויישום עקרונות הבנייה הירוקה? – יש לנו חדשות ירוקות וטובות, עבורכם; משרד החקלאות ופיתוח הכפר, החליט לקדם גם בענף זה את ה"אופציה הירוקה", ומקיים לראשונה בארץ קורס ייחודי במסגרתו ילמדו חקלאים, ותיירנים, כיצד ליצור אטרקציות תיירות חקלאית, המבוססות על עקרונות אקולוגיים. שותפים למימון וסבסוד עלויות הקורס משרד התיירות, והיחידה הסביבתית במועצה האזורית גולן.

המגזר הכפרי, עובר בהדרגה מחקלאות כמקור פרנסה עיקרי לגיוון מקורות התעסוקה והפרנסה והתבססות על מיזמים חקלאים-תיירותיים ו-עסקים קטנים. לאור ההתפתחות המשמעותית הנצפית בשנים האחרונות בגזרת "התיירות החקלאית". הקורס החדש, ייחודו, הינו בכך, כי לראשונה, ילמדו המשתתפים את עקרונות האקולוגיה, ויתנסו הלכה למעשה ביישומם, בניגוד למקובל עד היום בתחום.

כל מפגש ממפגשי הקורס, יתקיים בביתו של אחד מהמשתלמים, ובהתאם לנושא שילמד במפגש, הם יתנסו ביישומו הלכה למעשה, במתקניו התיירותיים-חקלאיים של מארח המפגש.

בקורס, יוכלו להשתתף חקלאים ו-תיירנים, אך גם "אנשים מן השורה" שאינם עוסקים בתחום ומעוניינים ללמוד אותו וליישמו בביתם הפרטי.

מה ילמדו משתתפי הקורס? – החל מעקרונות ה-"בנייה הירוקה", דרך שיטות לשימוש מושכל באנרגיה ובמים, שימוש ב"-מים אפורים", הקמת בוסתן, וגן ירק בשיטות אורגניות, וכלה במחזור ובשימוש במוצרים ישנים, שאין בהם כל צורך עוד, להכנת מוצרים חדשים.

חשוב לנו, לקדם ולו במעט שינוי התנהגות ציבורית לכיוון אקולוגי יותר

בכל אחד מהתחומים הנלמדים, יתנסו המשתתפים באופן מעשי; יבנו, יצבעו, יחפרו, יגזרו, ינסרו ועוד ועוד, עד לכדי יצירה של מתקן שהוא בעל מאפיינים אקולוגיים. הקורס כולל 7 מפגשים בני יום שלם, כל אחד, ועלותו (המסובסדת על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התיירות והיחידה הסביבתית ב-מועצה האזורית גולן), בסך של 850 שקלים.

מירי פלח, רכזת הדרכה במחוז גליל-גולן של משרד החקלאות ופיתוח הכפר; "מאוד חשוב לנו, לקדם ולו במעט שינוי התנהגות ציבורית לכיוון אקולוגי יותר. אנו מאמינים, כי קורס, מסוג זה יכול לתרום רבות הן לסביבה הכפרית המקיימת אטרקציות תיירות-חקלאית והן לציבור הרחב שייהנה מהאטרקציות ומהסביבה האקולוגית".

שי דותן, מנהל תחום פיתוח תיירות חקלאית, ב-משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אומר, כי; "תיירות כפרית-חקלאית, מהווה את אחד המנופים הכלכליים המשמעותיים במרחב הכפרי. מטרת קורס זה, וקורסים נוספים שאנו יוזמים ומקיימים הינה לסייע לתושבי המרחב הכפרי להסתגל לשינויים המתרחשים ב-חקלאות ישראל".

מי אמר "ירוק" ולא קיבל? – פרטים נוספים על הקורס באתר האינטרנט של משרד החקלאות.