Featured

yarok-organy | ירוק אורגני ואקולוגי

פסולת אורגנית במעונות המרכז האוניברסיטאי אריאל – לדישון גינות הקמפוס

מעונות ירוקים באריאל: גינות הקמפוס מדושנות בגזם ובפסולת האורגנית של 1600 הסטודנטים הגרים בשטח המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ◄ רועי מוסט, האחראי על המעונות ויוזם הפרויקט: הטיפול בפסולת האורגנית בשיטת הקומפוסט מתאים ביותר לאופיו של המקום
פסולת אורגנית במעונות המרכז האוניברסיטאי אריאל - לדישון גינות הקמפוס
פסולת אורגנית במעונות המרכז האוניברסיטאי אריאל – לדישון גינות הקמפוס

מה שלא טוב לסטודנט, טוב לצמח: קמפוס המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, עובר מהפכה ירוקה; מדי יום, הפסולת האורגנית של 1600 תושבי המעונות ושלוש הקפיטריות הפועלות במקום המספקות ארוחות חמות לכ- 11,000 סטודנטים ברחבי הקמפוס, תופרד מן הפסולת המוצקה, ותשמש לאחר תהליך התססה לדישון גינות הקמפוס.

פעילות הסברה להטמעת הפרויקט בקרב הסטודנטים בוצעה זה מכבר על ידי מפעילי הפרויקט. להתנעת הפרויקט הוצבו ברחבי שטחי המעונות, שמרביתם קרוואנים, 10 מתקני קומפוסט. אחת לשבוע נאספת הפסולת האורגנית לנקודת קצה, ובה מעורבב הקומפוסט עם גזם שנאסף אף הוא מרחבי הקמפוס.

מבצעי הפרויקט מנהלים רישום מסודר ואיסוף נתונים. את הגזם מרסקת במיוחד עבור פרויקט זה חברת "ארפיטק", והוא מעורבב עם הפסולת האורגנית לייצור הקומפוסט, או משמש לחיפוי קרקע וכך מאט את התנדפות המים מן הקרקע. שיתוף פעולה הדוק מתקיים בין המרכז האוניברסיטאי ובין איגוד ערים שומרון לאיכות הסביבה, המלווה את הפרויקט מראשיתו.

מספר רועי מוסט, האחראי על המעונות ויוזם הפרויקט: "המרכז האוניברסיטאי, רואה את נושא המחזור ואיכות הסביבה כנושא מרכזי וחשוב בחיי היום-יום של הסטודנט בקמפוס בכלל, ובמעונות בפרט.

הטיפול בפסולת האורגנית בשיטת הקומפוסט מתאים ביותר לאופיו של המקום; קיים שטח תפעולי בשולי הקמפוס למיקום המתקנים, קיימים שטחי גינון נרחבים לשימוש ב-קומפוסט המוכן, וניתן לבצע את רוב הפעולות הקשורות בפינוי הפסולת והטיפול בה בעזרת כוח העבודה המקומי.

בנוסף, אפשר יהיה להשתמש בתהליך הקומפוסט בגזם המופק היום משטחי הגינון, ולחסוך את פינויו מחוץ לשטח הקמפוס. הטמעת התהליך מתבצעת בקלות ובמהירות וזוכה לשיתוף פעולה נרחב מצד דיירי המעונות. על-ידי מחזור הפסולת האורגנית נצליח לחסוך משאבים רבים המושקעים כיום בפינוי הפסולת".

כ-70 אלף שקלים, הושקעו בהכשרת השטח, רכישת ציוד והסברה, ו- 80 אלף שקלים נוספים מוקצים לתפעול שנתי.
בצילום: פינוי פסולת אורגנית ביתית לפח מרכזי בקמפוס