Featured

yarok-organy | ירוק אורגני ואקולוגי חדשות ירוקות עולם ירוק

המשרד להגנת הסביבה כ-50 מיליון ₪ יקצה לשיפור ניקיון מרחב ציבורי

המשרד להגנת הסביבה; אנו פועלים למען מרחב ציבורי נקי יותר: נקצה בשנה הקרובה כ-50 מיליון ₪ לתמיכה בשיפור ניקיון המרחב הציבורי ברשויות המדורגות 1-5 בדירוג חברתי-כלכלי; בשלב ראשון, המשרד, יתמוך בהיקף של 5 מיליון ₪ ברשויות לשם מיפוי ומדידת רמת הניקיון בשטחן והכנת תכניות פעולה ◄ השרה להגנת הסביבה: "האחריות להפסיק ללכלך את המדינה מוטלת על כולנו. המרחב הציבורי הוא שטח המיועד לכולם וכולנו צריכים להקפיד לשמור עליו נקי".
גילה גמליאל השרה להגנת הסביבה ברקע: הטמנת פסולת | עיבוד ממחושב: שולי סונגו©
גילה גמליאל

בהובלת השרה להגנת הסביבה חברת הכנסת הגב' גילה גמליאל, אישרה באחרונה 'קרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה' הקצאה של כ-50 מיליון שקל, במסגרת קול קורא לשיפור ניקיון המרחב הציבורי ברשויות המקומיות המדורגות 1-5 בדירוג החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו לירוק נעים | אתר הגנת הסביבה של המדינה' בפייסבוק’ או בטוויטר.

בשלב הראשון, תינתן תמיכה בהיקף של 5 מיליון שקל, שתאפשר לרשויות המקומיות למפות ולמדוד את רמת הניקיון בשטחן ולהכין תוכנית פעולה לניקיון במרחב הציבורי. רשויות יכולות להגיש בקשות תמיכה עד מחר (ב') בחצות.

את 'המדד והתוכנית לניקיון המרחב הציבורי' הציגה השרה להגנת הסביבה, הגב' גילה גמליאל, בפני ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

בסיוע החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ערך פיילוט, כדי לייצר מדד לניקיון המרחב הציבורי בשטח ובחינת האפקטיביות שלו לאפיון השטחים שבהם מעוניינות הרשויות המקומיות לפעול.

זאת, תוך חידוד האמצעים שאותם יש להפעיל לשיפור מיטבי של רמת הניקיון וקביעת רכיבי הלכלוך העיקריים בכל נקודת מדידה. המדד מתייחס לנקודת המדידה בלבד ולא מאפשר השוואה בין הרשויות המקומיות שונות, או בין נקודות דומות באותה הרשוּת המקומית.

במהלך גיבוש המדד, נמצא, כי קיימים שלושה גורמים עיקריים התורמים ל-לכלוך רשות הרבים;

  • רשויות המקומיות שידן אינה משגת לפעול לשיפור הניקיון בתחומן;
  • יזמים המשליכים פסולת בכמות רבה (בעיקר פסולת בנייה);
  • תושבים שאינם לוקחים אחריות על הלכלוך שהם מייצרים.

על-מנת להתמודד עם הרשויות והיזמים, מקדם המשרד להגנת הסביבה במקביל הליכי חקיקה לצד תמיכה (כמו בהקמת; מערכי פסולת אזוריים ב-התאגדויות רשויות) במטרה לתת מענה לגורמים אלה.

מטעם דוברות המשרד להגנת הסביבה, נמסר לאתר ירוק נעים | אתר הגנת הסביבה של המדינה' באמצעות תמיכת המשרד להגנת הסביבה, יוכלו הרשויות המקומיות לפעול למען שינוי התנהגותי ותרבותי, שיסייע לשמור על סביבה נקייה יותר למען ובסיוע התושבים.

השרה להגנת הסביבה חברת הכנסת הגב גמליאל; "האחריות להפסיק ללכלך את המדינה, מוטלת על כולנו. המרחב הציבורי הוא שטח המיועד לכולם וכולנו צריכים להקפיד לשמור עליו נקי.

המשרד להגנת הסביבה, עומד מאחורי הרשויות המקומיות שדואגות לשיפור ניקיון המרחב הציבורי בתחומן ותומך בהן, למען שיפור איכות חיי התושבים ולמען הסביבה". אמרה השרה גמליאל.

 אל; מסמכי התמיכה של 'קרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה' – בשלב ראשון ב-5 מיליון שקלים.