אנרגיה ירוקה

מכון התקנים הישראלי, מפרסם להערות הציבור תקן לתחנות תדלוק רכבים בגז טבעי

דני גולדשטין, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי; "תקן זה, הינו צעד משמעותי נוסף שיאפשר שימוש ב’תחבורה ירוקה’ וזולה יותר ויפחית את התלות בנפט, תוך ניצול מאגרי הגז הטבעי, שנמצאו מול חופי ישראל".
מכון התקנים הישראלי, מפרסם להערות הציבור תקן לתחנות תדלוק רכבים בגז טבעי
מכון התקנים הישראלי, מפרסם להערות הציבור תקן לתחנות תדלוק רכבים בגז טבעי

המהלך לשימוש בגז טבעי לרכב צובר תאוצה, זאת לאחר ש’מכון התקנים הישראלי’, מפרסם להערות הציבור את התקן הישראלי ת"י 6236; תדלוק רכבים בגז טבעי דחוס.

ב-תקן 6236, ישנן דרישות טכניות עבור תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס, וכן שילוב תדלוק ב’גז טבעי דחוס’, בתחנות דלק, קיימות. תקן זה, שנכתב ביוזמת משרד האנרגיה והמים, יהווה כלי טכני מקצועי בידי הרגולטור לבדוק, ולאשר הקמה והפעלה של תחנות מסוג זה.

דני גולדשטין, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי; "תקן זה, הינו צעד משמעותי נוסף שיאפשר שימוש ב’תחבורה ירוקה’ וזולה יותר, ויפחית את התלות בנפט, תוך ניצול מאגרי הגז הטבעי, שנמצאו מול חופי ישראל.

כמו כן, תקן זה, יסייע ביישום החלטת הממשלה בנושא; הפחתת התלות בנפט על-ידי הפניית משאבים לפיתוח תחליפי דלק".

תקן 6236, נכתב בעזרת יועץ בין-לאומי, והוא מתבסס על ידע וניסיון קיימים תוך התאמתם לתנאים ולחקיקה בישראל.

לתקן זה, קדם פרסום ’תקן ישראלי ת"י 6119’, שמתייחס לשימוש בגז טבעי, לכלי רכב. תקן זה, מגדיר את תכונות הגז, כדי להבטיח הנעה תקינה של הרכב, למנוע נזקי קורוזיה, למנוע זיהומים סביבתיים, למנוע פגיעה באביזרים חיוניים (כגון; מערכת לטיהור גזי פליטה), ולשפר בטיחות.

התקן, נמצא באתר מכון התקנים הישראלי בקישור; תקן ישראלי ת"י 6119, הציבור, יכול לשלוח את הערותיו לתקן, עד לתאריך; 29.6.12.