אנרגיה ירוקה

שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו: ליישם תוכנית ההתייעלות, כי אין לנו אנרגיה מיותרת

שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, אמר הדברים בעקבות החלטת הממשלה לאשר: 315 מיליון ₪, שיועברו בשנתיים הקרובות לפעילות משרד התשתיות הלאומיות, להפחתת צריכת החשמל במשק ◄ השר לנדאו; "התוכנית הלאומית ל’התייעלות אנרגטית’, אותה יזם משרד התשתיות הלאומיות, נותנת פתרון כולל לכל מגזר בישראל"
שר התשתיות הלאומיות, ד
שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו: ליישם תוכנית ההתייעלות, כי אין לנו אנרגיה מיותרת

הממשלה, אישרה היום (ראשון, 28.11.2010) את הצעת המחליטים של ועדת ההיגוי לגיבוש התוכנית הלאומית ל’הפחתת פליטות גזי חממה’, במסגרתה, יקבל משרד התשתיות הלאומיות 315 מיליון ש"ח לטובת התייעלות אנרגטית בשנתיים הקרובות, כ- 75% מהתקציב הכולל שהוקצב למטרה זו.

שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו – אמר בישיבת הממשלה, כי מדובר בתוכנית טובה; "יש לברך את משרד האוצר על התכנסותם לטובת תוכנית ההתייעלות האנרגטית אותה הציג משרד התשתיות הלאומיות, לפני כחצי שנה".

בעניין זה, אמר השר לנדאו; "מוטב מאוחר מאשר לעולם לא". "מרבית האחריות ביישום התוכנית הכוללת מוטלת על כתפי משרד התשתיות הלאומיות, והוא שיוביל את הנושא, יש בידינו תוכנית, מגובשת ומקיפה ובכוונתנו ליישמה במלואה" – הוסיף השר לנדאו.

"הידע והמומחיות לטיפול בנושא; ההתייעלות האנרגטית, נמצאים כולם בקרב אנשי המקצוע במשרד התשתיות הלאומיות, ואנו נעמיד את הידע והסיוע לכל המשרדים האחרים. האחריות של כולנו ליישם את תוכנית ההתייעלות, כי אין לנו אנרגיה מיותרת".

השר לנדאו, התבטא בעבר בנוגע לחשיבות החיסכון באנרגיה, בין היתר לאור הצפי למחסור בחשמל, כבר בשנת 2013; "התוכנית הלאומית ל’התייעלות אנרגטית’, אותה יזם משרד התשתיות הלאומיות, נותנת פתרון כולל לכל מגזר בישראל, ומפרטת שורה ארוכה של צעדים בכל מגזר שצורך חשמל. היא מכילה התייחסות פרטנית לכלל המגזרים במשק, ביניהם גם; תעשייתי, פרטי, מסחרי, ציבורי, חקלאי, תחום הבנייה הירוקה, ועוד, ומכוונת לחיסכון אינטנסיבי אך מחושב".

"מדובר בחלק מן הצעדים בהם נוקט המשרד להפחתת ביקושי החשמל במשק. יישומה של התוכנית, יאפשר הקמת ’תחנת כוח וירטואלית’ – אני מדבר על 3400 מגה-וואט שייחסכו, יחסוך לצרכנים מאות שקלים בשנה בחשבונות החשמל, יפחית את צריכת החשמל ויתרום לשיפור איכות הסביבה" – אמר שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו.

◄ מנתוני הצעת המחליטים;

כ- 75% מהתקציב שיוקדש לפעילות להפחתת גזי חממה, לשנתיים הקרובות, יוקצו לפעילות משרד התשתיות הלאומיות. מדובר ב כ- 315 מיליון ש"ח לפעילויות לגבי הפחתת צריכת החשמל ב’מגזר הביתי’, יוקצו 269 מיליון ש"ח, 30 מיליון ש"ח יוקצו לטובת פעולות חינוך והסברה בנושא, ו- 15 מיליון שקלים, יוקצו לתקינה, אכיפה ותמיכה בסקרי אנרגיה.

מדובר בהצלחה גורפת במסגרת מאמצו של שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, לתקצוב יישום תוכניות שונות בנושא התייעלות אנרגטית במסגרת פעילות משרד התשתיות הלאומיות. הועדה, קיבלה את עמדת השר, בדבר הצורך ההכרחי בתקצוב נושא ההתייעלות האנרגטית והתקציב מבטא הבנה של הממשלה את חשיבות הנושא.

בהנחייתו של השר לתשתיות לאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, ניתנה בחצי השנה האחרונה דחיפה משמעותית לתחום ההתייעלות האנרגטית במשרד.

▼ להלן רשימה חלקית של פעולות אותן ביצע המשרד בששת החודשים האחרונים לאור הנחיית השר;

● לראשונה בישראל הוכנה תכנית מקצועית ומקיפה; התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית עד לשנת 2020, אשר הוצגה על ידי שר התשתיות הלאומיות לציבור בחודש יולי 2010. ביצוע התוכנית יוביל לחסכון של מאות שקלים בשנה בחשבון החשמל הפרטי של האזרח וחסכון של כ- 4.25 מיליארד דולר בעשור הקרוב למדינה מאי בניית תחנות כוח. התכנית, זכתה להערכה רבה בקרב כל הגורמים המקצועיים בתחום האנרגיה, כולל ארגונים סביבתיים רבים.

● הוגברה פעילות האכיפה היזומה בתחום ההתייעלות האנרגטית במשק; הוכשר והוסמך פקח מטעם המשרד, אשר הספיק, תוך זמן קצר, להטיל קנסות משמעותיים (בסך של כ-600 אלף ש"ח) על כ– 25 מפעלים וארגונים שלא מילאו את הוראות החוק בנוגע לתקנות מקורות האנרגיה. נוסף על כך, נשלחו התראות לעוד כ- 200 חברות וארגונים, אשר טרם הכינו סקרי אנרגיה.

משרד התשתיות הלאומיות, משלב את הגברת האכיפה על הגופים שאינם עומדים בדרישות תקנות מקורות אנרגיה, עם פעילות יזומה המציעה תמריצים כלכליים לביצוע פרויקטים שמטרתם חסכון והתייעלות אנרגטית.

● הורחב מאד המגוון המקצועי, המגזרי והחברתי של תחומי הפעילות בשנת 2010;

המגזר הביתי;

● בשיתוף עם משרד הרווחה, מבצע משרד התשתיות הלאומיות פרויקט פיילוט להחלפת מקררים בקרב קשישים ו’משפחות מעוטות יכולת’.

● בקרוב, יחל המשרד בפרויקט נרחב להחלפת נורות הליבון לנורות חסכוניות.

המגזר התעשייתי והציבורי;

ביצוע פרויקטים רבים בתחומי התייעלות שונים;

● התייעלות אנרגטית ב-בתי מלון; פרויקטים להפחתת עצימות אנרגיה בעשרות בתי מלון, חלקם כבר בוצעו ואחרים בשלבי סיום.

● התייעלות אנרגטית ב-מוסדות להשכלה גבוהה: פרויקט נרחב בתחום זה (שלב א’) נמצא בשלבי גיבוש סופיים ובתיאום עם הוועדה לתכנון ולתקצוב של המוסדות להשכלה גבוהה (ות"ת).

● מכרז להקצאת מענקים תקציביים, לביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית במגזר התעשייתי. היקף המענקים הכולל, צפוי להגיע לכ- 1.5 מיליון שקלים, בהתאם לסוג הטכנולוגיה, והוא נע בטווח שבין 20% ל- 30% מעלות הפרויקט ועד לתקרה של 350,000 ש"ח.

● מכרז לקבלת סיוע כלכלי לביצוע פרויקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית. במסגרת המכרז, הוזמנו הציבור הרחב, וספקי ציוד ושירותים אנרגטיים להציע פרויקטים אותם הם מעוניינים לבצע בתחום ההתייעלות האנרגטית והאנרגיה המתחדשת, ולקבל לשם כך סיוע כספי מהמשרד.

היקף התמיכה התקציבית הכוללת אשר תינתן לביצוע הפרויקטים שיבחרו במסגרת המכרז, עומדת על כ- 2.5 מיליון ש"ח. מתוך סכום זה מיועדים כ-700 אלף ש"ח לתמיכה בפרויקטים מבוססי ניצול אנרגיות מתחדשות ואנרגיות אלטרנטיביות ו- 1.8 מיליון ש"ח לפרויקטים בתחום ה’התייעלות האנרגטית’.

על פי תנאי המכרז, יממן משרד התשתיות הלאומיות עד 30% מעלות הפרויקטים שייבחרו לביצוע או עד 100 אלף ש"ח לכל פרויקט.

• הוגדל משמעותית היקף הפעילות התקציבית של המשרד בתחום ההתייעלות האנרגטית; לעומת כ-6 מלש"ח שהוקצו בשנת 2009, בשנת 2010 קיים תקציב של כ-23 מלש"ח. מדובר בעלייה בהיקף הפעילות הפרויקטאלית במעל ל – 300% בשנה.

• לראשונה, הוכנה "תוכנית חומש" אופרטיבית ברמה פרויקטאלית לשנים 2015-2011. תכנית החומש המפורטת תאפשר את התחלת הפעילות בשטח, מייד לאחר קבלת התקציבים וכוח האדם הנדרש.

• הוכן מבנה ארגוני ראוי ומתאים למילוי כל מרכיבי הפעילות הנדרשת בתחום ההתייעלות האנרגטית, בהתאם ל"תכנית התייעלות 2020" וצרכי משק האנרגיה.

צעדים נוספים אותם מקדם המשרד בתחום ההתייעלות האנרגטית הם, בין היתר;

● תקנות לאיסור יבוא נורות ליבון מעל 60 וואט, אשר יאסרו יבוא, נורות ליבון ו’הלוגן’, שהספקן עולה על 60 ואט אלא אם כן הן עומדות במדדי אילוץ מספריים ליעילותן. התקנות גם קובעות קריטריונים של יעילות מינימאלית, ללא קשר להספק הנורה, עבור נורות פלורוסנטיות.

● תקנות הקובעות קריטריונים להספק חשמלי מרבי המותר במכשירי טלוויזיה במצב פעולה ובמכשירים חשמליים הנמצאים במצב המתנה (סטנד ביי), המבטיחות חסכון ויעילות בניצול ובשימוש באנרגיה. התקנות אוסרות יבוא, ייצור לשימוש בארץ, מכירה ושיווק של מכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים שההספק החשמלי שלהם גבוה מהקבוע בתקנות.

ייאסר ייבוא, ייצור לשימוש בארץ, מכירה ושיווק מכשירים ביתיים בעלי תצוגה אלקטרונית להצגת מצב ההפעלה של המכשיר, שהספקם החשמלי במצב ההמתנה עולה על 2 ואט, ועל יבוא מכשירים שניתן להחזירם לפעולה בשליטה מרחוק, שהספקם עולה על 1 ואט.

מדובר על ציוד טכנולוגי, כגון; מקלטי טלוויזיה וציוד מחשבים ועל מכשירים ביתיים בעלי צג אלקטרוני, כגון; מכונות כביסה ומכשירי מיקרוגל.

תקנות אלו, כבר הוגשו לפני מספר שבועות לועדת הכלכלה של הכנסת על ידי שר התשתיות הלאומיות, והן ממתינות לאישור.

● משרד התשתיות הלאומיות, העביר למשרד האוצר שתי הצעות נוספות ומפורטות לביצוע מיידי של פרויקטים נרחבים בתחום החלפת מזגנים והרחבת ההתייעלות במוסדות להשכלה גבוהה (שלב ב’). במשרד עדיין ממתינים לתקצוב אגף התקציבים.