Featured

אנרגיה ירוקה חדשות ירוקות ירוק נעים כלכלה ירוקה מסחר | תעשייה

צריכת אנרגיה במפעלי תעשייה ורשויות מקומיות שתתייעל תתוגמל

שר הכלכלה והתעשייה, כהן; "לצד החשיבות הסביבתית, יש לחיסכון בחשמל גם יתרון כלכלי - לרווחת תושבי העיר" ◄השר להגנת הסביבה, אלקין; "לתמרץ את ההשקעות לייעול צריכת האנרגיה ולהפחתת הזיהום של מפעלים, עסקים ורשויות ◄ שר האנרגיה, ח"כ ד"ר יובל שטייניץ;" צמצום צריכת האנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה באופן משמעותי, יסייעו לעמוד ביעד הלאומי של צמצום צריכת החשמל ב-17% עד שנת 2030".
זאב אלקין השר להגנת הסביבה | רקע: זיהום אוויר מול ירוק בסביבה | עיבוד ממחושב: שולי סונגו©
זאב אלקין

תמיכת משרדי הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה ואנרגיה מכריזים בימים אלו על הפרויקטים הזוכים במקצה השלישי של קרן המענקים המשותפת להתייעלות באנרגיה במסגרתו יזכו למענק כולל של כ-62 מיליון ₪, 108 מפעלי תעשייה ו'רשויות מקומיות' ברחבי הארץ, עבור בחירתם לייעל את צריכת האנרגיה ולהפחית 'פליטת גזי חממה' בתעשייה, רשויות מקומיות ובעסקים.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה' בפייסבוק’ או ב’טוויטר’.

פרויקטים אלו צפויים להביא לחיסכון שנתי של כ-175 מיליון קילו ואט שעה, המוערכים בכ-82 מיליון ₪. חיסכון זה, צפוי להגדיל את צמצום צריכת האנרגיה הצפויה ב-4% לעומת החיסכון במקצה הקודם של התכנית.

המענקים, יינתנו, כאמור, ל-108 תכניות הכוללות החלפת טכנולוגיות ישנות ולא יעילות בצריכת האנרגיה, במערכות חדשות וחסכוניות, כגון; מערכות תאורת פנים וחוץ, מיזוג אוויר, משאבות חום, מערכות אוויר דחוס, ייעול תהליכי ייצור שונים ועוד.

מסלול הסיוע לפרויקטים המקדמים הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק מופעל על ידי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן; "התוכנית להתייעלות אנרגטית היא בשורה ל-רשויות המקומיות ולאיכות הסביבה בה אנו חיים. לצד החשיבות הסביבתית, יש לחיסכון בחשמל גם יתרון כלכלי – את הכסף שנחסך בחשבון החשמל של העירייה, ניתן לתעל לטובת תכניות נוספות, לרווחת תושבי העיר".

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין; "אנו מוציאים לפועל בפעם השלישית את תוכנית המענקים, שנועדה לתמרץ את ההשקעות לייעול צריכת האנרגיה ולהפחתת הזיהום של מפעלים, עסקים ורשויות.

תוכנית זו, משלבת את הקשר שבין חיסכון כספי בהיקפים של מיליוני שקלים בשנה בהוצאות על דלקים וחשמל ותמיכה גם בפרויקטים ברשויות בעלות דירוג סוציו-אקונומי נמוך.

אלי כהן שר הכלכלה והתעשייה, רקע: תעשייה ירוקה 2019, צילום: משרד המסחר והתעשייה | עיבוד ממחושב: שולי סונגו©
אלי כהן שר הכלכלה

התוכנית, מהווה דוגמה לקשר ההדוק שבין סביבה-כלכלה וחברה, והיא חלק מסדרת פעולות של הממשלה לקידום עמידת המשק ביעדים הלאומיים לצורך 'הפחתת גזי חממה' וכן, ל'התייעלות אנרגטית"'.

שר האנרגיה, חבר כנסת דר' יובל שטייניץ; "המקצה השלישי של קרן המענקים, הסתיים בהצלחה ויביא להתייעלות משמעותית בצריכת האנרגיה במגזר התעשייתי, הציבורי והמסחרי.

█ מנהל הרשות להשקעות דר' איצקוביץ; "התוכנית מניעה התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות באופן מרשים בהיקפה. יש בתכנית זו, ערך כלכלי סביבתי חשוב ממדרגה ראשונה"

בקרוב, ייצא מקצה רביעי לקרן זו. השנה, החלה את פעילותה קרן נוספת, אשר מעמידה הלוואות ב-ערבות המדינה לפרויקטים להתייעלות באנרגיה. שני מסלולים אלה, יקדמו את צמצום צריכת האנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה באופן משמעותי ויסייעו לעמוד ביעד הלאומי של צמצום צריכת החשמל ב-17% עד שנת 2030".

מדובר בשיתוף פעולה של משרדי הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה, האנרגיה ו-האוצר. המסלול תוקצב במסגרת החלטת הממשלה 542 ("הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק") ו-החלטת ממשלה מספר 1403 ("תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ול-התייעלות אנרגטית").

סך המענקים הכולל לתכנית הארבע שנתית עומד על כ- 300 מיליון ₪ אשר עתידים להביא למינוף השקעות בסך מוערך של כ- 1.6 מיליארד שקל בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר.

דר' יובל שטייניץ שר האנרגיה, צילום רקע: תחנת הכוח בחדרה, יעקב סער, לעמ, מתוך אוסף התצלומים הלאומי | עיבוד ממחושב: שולי סונגו©
דר' יובל שטייניץ

בשנתיים האחרונות אושרו 190 בקשות בהיקף השקעות כולל של ככ-800 מיליון ₪ עם צפי לחיסכון שנתי של 220 אלף טון פליטות גזי חממה ולצמצום צריכה של כ-300 מיליון קילו ואט שעה, לשנה.

סך הכל התקציב למקצה של שנת 2019, הינו כ-62 מיליון ₪.במסגרת המקצה השלישי, הוגשו 158 בקשות. מתוכן 108 בקשות עמדו בתנאי סף הנדרשים ונמצאו תקינות, בהיקף תקציבי של כ-62 מיליון ₪ במונחי מענק אשר מהוות מינוף פי 6 להשקעות בתחום הפחתת פליטות גזי החממה והתייעלות באנרגיה.

להלן פילוח של 108, הבקשות שאושרו;

  • 56 בקשות של רשויות מקומיות בהיקף תקציבי של כ-41.5 מיליון ₪, המהווים כ-67% מתוך היקף התקציב של הבקשות שאושרו במסלול.
  • 2 בקשות הכוללות טכנולוגיה ישראלית חדשה.
  • 50 בקשות של חברות מתחום התעשייה, המלונאות והמסחר.

מנהל הרשות להשקעות דר' נחום איצקוביץ, מציין, כי; "התוכנית מניעה התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות באופן מרשים בהיקפה. יש בתכנית זו, ערך כלכלי סביבתי חשוב ממדרגה ראשונה וכן עמידה בהתחייבויות הממשלה במסגרת 'הסכם פריז להפחתת פליטות'.

התכנית מקדמת גם טכנולוגיות חדשניות בתחום ההתייעלות האנרגטית אשר מותקנות לראשונה ובכך תורמת את חלקה לקידום החדשנוּת בנושא חשוב זה.

נפעל לכך, כי יוקצה תקציב ארבע שנתי נוסף, בהיקף של לפחות 500 מיליון ₪, אשר ירחיב את ההשקעה בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות". סיכם מנהל הרשות להשקעות דר' איצקוביץ.

אל; רשימת הזוכים 2019-חברות

אל; רשימת הזוכים 2019-רשויות מקומיות