Featured

רפואה ירוקה

בתי המרקחת של "שירותי בריאות כללית" עוברים לשימוש בשקיות מתכלות

ה’כללית’ מצטרפת למען איכות הסביבה: על השקיות מוטבע "ירוק הוא הצבע שלנו". השקית עשויה מחומרים מתכלים שאינם פוגעים בסביבה" ◄ בבתי המרקחת בלבד נעשה שימוש בכ-15 מיליון שקיות מדי שנה!
בתי המרקחת של "שירותי בריאות כללית" עוברים לשימוש בשקיות מתכלות
שקיות מתכלות ב "שירותי בריאות כללית"

’שירותי בריאות כללית’, ארגון הבריאות השני בגודלו בעולם, מובילה בחדשנות בפעילותה למען איכות הסביבה: בבתי המרקחת של ה’כללית’ עוברים לשימוש בשקיות מתכלות. בשלב הראשון המעבר לשימוש בשקיות מתכלות נעשה בבתי מרקחת בערים ירושלים ובתל אביב הוא יורחב בהדרגה לכל בתי המרקחת של ה’כללית’ הפרוסים ברחבי הארץ.

לדברי גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות ב-כללית; "כגורם מוביל בתחום הבריאות בישראל, יש לנו תפקיד גם בהסברה ונקיטת פעולות לשמירה על איכות הסביבה וצמצום הגורמים המזהמים שכן לפגיעה בסביבה יש השלכות על בריאותנו".

איתן שלייפר, ראש אגף הרכש בכללית, מוסיף; "להחלטותינו בנושא רכש, יש לעיתים השלכות גם ברמה הלאומית. בהתקשרויות שאנו עורכים כיום, אנו לוקחים בחשבון גם שיקולים הנוגעים לאיכות הסביבה ולא רק לעלויות ואיכות. במעבר לשימוש ב"שקיות מתכלות" אנו "חוסכים" מיליוני שקיות ניילון מרחובות הערים.

מדובר בשינוי שהינו חלק ממגמה ב’כללית’ לפעול למען הסביבה וזו מתחברת להחלטה נוספת להפחית מהמשקל היחסי של נייר ההדפסה בו אנו משתמשים דבר העשוי "לחסוך" כ-7 טון נייר מדי שנה".

במסגרת הפיילוט, עברו בתי מרקחת בעיר תל אביב ובעיר ירושלים לשימוש בשקיות המתכלות בתום שנה. על השקיות מוטבע; "ירוק הוא הצבע שלנו. השקית עשויה מחומרים מתכלים שאינם פוגעים בסביבה". הרוקחים בבתי המרקחת של שירותי בריאות כללית תודרכו בנושא על מנת לתת מידע ללקוחות והעלאת המודעות לנושא.